Тематични карти

Изработваме тематични карти. Възможности за визуализация и оцветяване по избрани характеристики.

Извъшване на анализи и справки по категории данни.

tematichni karti 2tematichni karti 3tematichni karti 1tematichni karti analiz