• геодезия.net
 • геодезия и кадастър

"ГЕОМАПС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е дружество специализирано в областите: геодезия, кадастър, устройствено планиране и инвестиционно проектиране.

Фирмата е създадена и се управлява от Иво Христов- инженер геодезист с магистърска степен от УАСГ, лиценз за пълна проектантска правоспособност към КИИП по част "геодезия" http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_31.12.2019.pdf  и правоспособност за извършване на дейности по кадастъра съгласно ЗКИР. https://www.cadastre.bg/practitioners/inzh-ivo-hristoforov-hristov

Дългогодишният опит по специалността (от 2001г. към днешна дата) дава възможност за решаване на широкоспектърни казуси и специализирани задачи свързани с бранша.

Основни приоритети са осигуряване на качество, точност и бързина за предлаганите услуги на конкурентни цени.

Извършваме дейности обхващащи кадастъра, инвестиционното проектиране и всички видове геодезични услуги на територията на цялата страна, включващи:

 • Геодезични измервания за проучвателни и проектантски нужди;
 • Геодезични измервания и трасировки по време на строителството;
 • Трасиране и маркиране граници на имоти; (за изграждане на огради и др.)
 • Прецизни геодезични трасировки на конструктивни елементи с точност до 1мм;
 • ГНСС измервания (прецизни GPS измервания);
 • Създаване на топографски карти, тематични карти, цифрови модели на територията;
 • Изменения и попълване на кадастралните планове и карти, нанасяне на сгради, самостоятелни обекти в сгради, делби на имоти, коригиране на грешки в имотните граници;
 • Изработване на комбинирани скици и удостоверения за идентичност на имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради;
 • Изработване на инвестиционни проекти част геодезия, включващи: вертикални планировки, трасировъчни планове, картограми на земните маси, надлъжни профили на линейни съоръжения;
 • Промяна на предназначението на земеделски земи в урбанизирани територии;
 • Изработване на всички видове ПУП - Опорни Планове, Планове са Регулация, Планове на Застрояване, Парцеларни Планове.

Позвънете на : 0896 85 72 71 за консултация! 

пишете ни на email: hristov@geomaps.bg