Нанасяне на сграда в кадастъра за издаване на чл 54 ЗКИР