Картограма на земните маси, измерване и изчисляване