Геодезично заснемане за проектиране на линейни обекти

Геодезичното заснемане за проектиране на линейни обекти (пътища, ЖП-линии, електро, ВиК, газо- проводи и т.н.)  се извършва по напречни профили през определен интервал според заданието от Възложителя.

Като резултат се построява триизмерен цифров модел на заснетата повърхнина. Респективно се извеждат надлъжни (при необходимост и напречни) профили с гъстота и съдържание отговарящи за нуждите на последващото проектиране. https://geomaps.bg/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8