Геодезично заснемане за проектиране на сгради

За да започне проектирането на сграда, архитекта се нуждае от геодезично заснеамане на прилежащият и парцел.  Последното представлява прецизно замерване на подробни точки от съществуващият терен, дървестната разстителност и ситуационните подробности - сгради, инфраструктура, огради попадащи в парцела. Локалната точност на заснетите точки обикновено е в рамките на няколко сантиметра, но при необходимост може да бъде повишена до 1-2 милиметра.

Резултатът е получаване на прецизна триизмерна карта на вашият имот (при необходимост и на съседни сгради) осигуряваща както адекватно и оптимално проектиране, така и гарантирано спазване на минималните отстояния по ЗУТ от границите с вашите съседи.

Заснемането се извършва за около 2 часа на място, след което се обработва софтуеърно в рамките на 1 ден. Резултатите се предават в дигитален вид и на хартия.

 

geodezichno_zasnemane_proektirane.jpg